TR | ENOlay Yeri İnceleme Çözümleri

Ürünler / Olay Yeri İnceleme Çözümleri


Olay Yeri İnceleme Çözümleri
Olay yerinde veya maktul ya da şüpheli üzerinde bulunan, genellikle kıyafet türü delillerin saklanması gerekebilir. Bu tarz durumlarda deliller uzun süre kan, idrar, tuzlu su gibi maddelerle temas etmiş olabilir. Islak delillerden bu tarz maddelerden arındırıp saklamak ya da incelemek için kontaminasyonu önlemek önemlidir. Delillerin bütünlüğünü bozmadan, hijyenik bir şekilde saklamaya ya da incelemeye hazır hale getirmenin yanı sıra delillere hiçbir müdahalenin olmaması da önemlidir.
 
EMT Elektronik çatısı altında XTS Forensics markası ile 10 yılı aşkın süredir üretilen delil kurutma kabinleri, delillerin emniyet güçleri tarafından bozulmadan incelenmesi-saklanması için hazır hale getirir. Çeşitli kullanıcılara tanımlanabilen yetki seviyeleri delillere erişimi kısıtlar. Delil kurutma kabini 3 çeşit moduyla; üst düzey nem alma sistemi ve ısıtıcıların yardımıyla delilleri kontaminasyona uğramadan kurutur. 

Delil Kurutma Kabinleri 
ST-37 çelik sacdan imal edilen bu kabinler iki farklı boyutta müşterilere sunulmaktadır. Yaklaşık 400 litrelik ve 1200 litrelik saklama hacmi sunan bu kabinlerde boyut farkının yanı sıra nem alma ünitesi sayıları da farklıdır.
XTC-400-DK adlı kabin araç içi için tasarlanmış olup, kapılar da dahil olmak üzere tüm kabin 1 mm kalınlığında ST-37 çelik sacdan üretilmiştir. Tek nem alma ünitesiyle delilleri kurutan bu kabinde, akan sıvıları toplamak için kabin içerisinde bir gider deposu bulunmaktadır. Bu gider deposu istenildiğinde portatif olarak kabin dışarısına çıkartılıp boşaltılabileceği gibi kabin dışarısında başka bir depoya direkt bağlanabilir. Depo dolduğunda kullanıcıya sesli ve görsel uyarı veren bu sistem kullanıcı dostudur. Hem solenoid hem de manuel kilit aşılması zor bir kilit sistemi sunarken, kullanıcılara özel yetki verilebilen bu kabinler sayesinde herkes kabinleri kullanamaz.
XTC-520-DK aldı kabin delillerin çokça geldiği laboratuvarlar için tasarlanmış olup 1.5 mm çelik sacdan üretilmektedir. Kapıları alüminyum profilden üretilen bu kabin 2 adet nem alma ünitesiyle yüksek bir performansla delilleri kurutur. Bu kabinde kabin dışına gider verilmiştir, istenirse bir kanala bağlanabilir ya da bir depoya da boşaltılabilir. Sadece solenoid kilit bulunan bu kabin yetkisi olmayan kişilerce açılamaz. Sadece kilitle sınırlı olmayan bu yetkiler başlıca kabin nem düzeyi ve kabin ısısı gibi birçok özelliğe müdahale etmeye olanak sağlar.
Kabinlerde 3 adet mod bulunmaktadır. Bunlar büyük delil kurutma, küçük delil kurutma ve manuel kurutmadır. Kullanıcılar delile göre en uygun modu seçerek gerek sadece nem alma üniteleriyle gerekse de hem nem alma üniteleri hem de ısıtıcı ünitenin yardımıyla delilleri kurutur.
İki kabinde de bulunan HEPA ve karbon filtreler kabin içerisindeki havayı delillerden dolayı oluşacak istenmeyen kokudan arındırmanın yanı sıra kabin içerisindeki partikülleri de tutar. Kabinler üzerinde bulunan baca yardımıyla bu hava kabinden arındırılarak kabinin bulunduğu bir ortamdaki havalandırma sistemine bağlanmalıdır. Ayrıca iki kabinde de bulunan UV lamba işlem sonrası kabin filtrasyonu için kullanılmaktadır. Kullanıcıya verilebilecek zararı minimuma indirmek için camlar filmle kaplıdır ve kapılardan herhangi biri açıldığında UV lamba otomatik olarak söner.